EZDA geïntegreerd met SIGRA

september 11, 2016 in Algemeen

ZorgICT Amsterdam EZDA en SIGRA zijn geïntegreerd. Een verrijking voor de zorg in Amsterdam. EZDA is de aanbieder van ZorgMail en de overige netwerkdiensten. De werkzaamheden van de Amsterdamse ZorgICT agenda zijn een onderdeel van SIGRA.
logo SIGRA EZDA zet zich in Amsterdam al jaren in voor goede en betaalbare zorg. Dit doet EZDA door de elektronische informatie-uitwisseling tot stand te brengen en te optimaliseren tussen alle betrokken zorgverleners onderling én met de patiënt/cliënt.
SIGRA werkt aan continue verbetering van de samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers.Een samenwerking van beide is een logisch gevolg.

Integratie SIGRA en EZDA

september 18, 2014 in Algemeen, Nieuws

integratie sigra en ezda Het SIGRA- en het EZDA-bestuur hebben het besluit genomen om de EZDA-activiteiten te integreren in SIGRA.

In een onderzoek onder de SIGRA- en EZDA-leden blijkt dat het merendeel dit een vanzelfsprekendheid vindt. De integratie is een grote kans om nog meer domein en sector overstijgend te werken, waarin digitale gegevensuitwisseling, innovatie en e-Health een cruciale rol hebben. Het streven is dat deze per 1 januari 2015 gereed is, na positieve besluitvorming van de Algemene Leden Vergadering van de vereniging SIGRA en Participantenraad van EZDA.

SIGRA EZDA samen gaat werken aan optimale samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en hun stakeholders, met als doel de best mogelijke zorg en behandeling in gezondheidszorg en welzijn voor burgers, patiënten en cliënten in Groot Amsterdam.

Integratie sigra en ezda

Meer informatie over Sigra

 

“Spoorwegakkoord” voor Landelijk Doorverwijzen

januari 30, 2014 in Algemeen, Nieuws

Spoorwegmuseum Utrecht

Spoorwegmuseum Utrecht

Op woensdag 15 januari vond in het Spoorwegmuseum te Utrecht de eerste bestuurlijke bijeenkomst ‘Landelijk Doorverwijzen’ plaats. Het doel van deze bijeenkomst: met een brede groep relevante zorgorganisaties komen tot gedragen oplossingsrichtingen en acties voor het landelijk versnellen van de overdracht van patiëntgegevens rondom het verwijsproces: het duurt vandaag de dag soms dagen tot weken voordat de medische gegevens van patiënten worden verstuurd. Onze voorzitter Theo Wiggers was erbij.

Faciliteren
Het akkoord beschrijft mogelijke oplossingsroutes voor enkele belangrijke knelpunten die landelijke versnelling van verwijzen belemmeren. Goed verwijzen is nog niet zo makkelijk. Lees de rest van dit item →