XDS

eBeeldendienst XDS infrastructuur ZorgICT dienstDe behoefte om beelden en klinische documenten uit te wisselen neemt enorm toe.
In Amsterdam is daarvoor de XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) infrastructuur opgezet. EZDA heeft gezorgd voor een regionale XDS Infrastructuur waar, in eerste instantie, 4 ziekenhuizen gebruik van maken. De dienst ondersteunt de uitwisseling van medische beelden en documenten.

In Nederland worden jaarlijks miljoenen beeldvormende  onderzoeken gedaan. Denk hierbij aan onderzoeken op de  afdeling radiologie, nucleaire geneeskunde, cardiologie, pathologie etc. etc. Deze beelden en verslagen zijn vaak nodig in andere instellingen dan waar het onderzoek werd verricht. Dit is het geval bij doorverwijzingen, second opinions en consultaties. Ook doordat er in Nederland tussen ziekenhuizen onderling steeds meer samengewerkt wordt, groeit de noodzaak om op veilige wijze deze beelden en verslagen te kunnen delen met elkaar. eBeeldendienst XDS infrastructuur ZorgICT dienst

Beheer
EZDA voert regie op de implementatie en het beheer van de XDS Infrastructuur. Daartoe stuurt zij projectleiding aan, is verantwoordelijk voor de inrichting en configuratie van de centrale componenten (servers, verwijsindex, beveiligde verbindingen) en het beheer daarvan. EZDA zorgt ook voor afstemming met andere regio’s en Nictiz zodat uitwisseling van beelden en verslagen ook met andere regio’s mogelijk is. EZDA bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en verkent de belangstelling voor een bredere toepassing (cardiologische beelden, echo’s, digitale foto’s, dossiers etc.) van de XDS Infrastructuur. De dienst wordt ingevuld door Meddex (medical data exchange).

XDS Infrastructuur
EZDA voerde samen met het AMC, BovenIJ, NKI/AVL en OLVG in 2010 en 2011 de voorbereidende pilot eRadiologie uit. De pilot toonde aan dat de zogenaamde XDS-infrastructuur goed werkt om beelden en verslagen tussen ziekenhuizen uit te wisselen en dat het MANza-netwerk uitstekend bruikbaar is voor deze toepassing.

XDS Infrastructuur medische beelden uitwisseling AMC FlevoziekenhuisStand van zaken
Vier ziekenhuizen zijn aangesloten: OLVG, BovenIJ, AMC en het Flevoziekenhuis. Ook is de XDS dienst recentelijk succesvol ingezet voor een proef met gegevensuitwisseling tussen verloskundige systemen en een EPD van een ziekenhuis.Een heel belangrijk aandachtspunt daarbij is het beschermen van de privacy van de patiënten. Zij moeten uitdrukkelijk toestemming geven voor het uitwisselen van de informatie.

Contactpersoon EZDATheo Jacobs