Organisatie LSP

EZDA beheert het LSP in de regio Amsterdam/Amstelland . Zij ondersteunt hier de apotheken en huisartsen bij alle stappen van het aansluitproces op het LSP. Dit wordt gebruikt om veilig elektronisch medische gegevens van patiënten uit te wisselen met andere zorgaanbieders.

Contactpersoon EZDA: Floor Barewijk

Website: www.lspamsterdam.nl 


Amsterdam vanuit de lucht

Regiobeheer

De taken van het regiobeheer worden in samenspraak met VZVZ vastgelegd. EZDA zet zich in voor:
• Het regiobeheer en het toetredingsbeleid in Amsterdam, Amstelland beheert het eigen toetredingsbeleid.
• Gebruiksondersteuning en beheerswerkzaamheden LSP voor zover niet door AIS leveranciers gedaan.
• Initiëren en vergroten samenwerking op ICT gebied tussen de verschillende groepen zorgaanbieders
• Brugfunctie tussen regio en landelijk vormgeven (opschaling regionale knelpunten en wensen)
• Contractpartij in Groot Amsterdam voor VZVZ meerjarenplan 2016-2018 m.b.t. doorontwikkeling LSP.

ikgeeftoestemming lsp ezda patient toestemming opt-in

Coördinatie

Regiocoördinator is Cunera van der Linden, apotheker.
Zij is bereikbaar via
T: 020 – 512 8850
M: 06 – 199 75 901
E: c.v.d.linden@ezda.nl of;
LSP@ezda.nl


Naar boven