MANza

MANza is een glasvezelnetwerk en een acroniem voor Metropolitan Area Network ziekenhuizen Amsterdam. Het wordt gebruikt om de onderlinge informatie-uitwisseling tussen negen ziekenhuizen in Amsterdam te faciliteren. Zeven van hen gebruiken het netwerk ook voor hun internettoegang.

glasvezel manza netwerkdienst ezda Koppelingen
Via MANza zijn de deelnemers verbonden met het grotere netwerken zoals de AmZX (Amsterdam Zorg Exchange) en het LSP. Het LSP is een ICT-voorziening die de inzage regelt voor medicatie- en huisartswaarneemgegevens in patiëntinformatiesystemen van/door zorgaanbieders, bijvoorbeeld collega-ziekenhuizen, -apotheken en -huisartsen. De AmZX is een netwerkkoppelvlak dat het MANza verbindt met netwerken van zorgverleners en dienstenaanbieders.
Contractpartij
EZDA is contractpartij met de leveranciers van het MANza netwerk en heeft met hen mantelovereenkomsten en Service Level Agreements afgesloten. Het fysieke netwerk wordt bij KPN afgenomen. De netwerkapparatuur, de belichting van de vezels en het beheer van het netwerk, wordt verzorgd door  Vancis. Zij heeft de ZSP (ZorgServiceProvider) kwalificatie.
logo KPN logo Vancis
logo Eurofiber Glasvezelring

Er is een derde glasvezelring in gebruik genomen welke de locaties van “de Bascule” ontsluit en gereed is om ook andere ontsluitingen te verzorgen.
Eurofiber is de leverancier van dit netwerk.

Contactpersoon EZDA: Theo Jacobs