Over EZDA

EZDA is een samenwerkingsverband van een groot aantal Amsterdamse zorgaanbieders en bij de zorg betrokken partijen. Zij houdt zich bezig met elektronische informatie-uitwisseling: transmuraal, tussen zorgverleners onderling én met de patiënt of cliënt. EZDA zorgt ervoor dat deze elektronische informatie-uitwisseling mogelijk is en dat deze zich verder ontwikkelt.

EZDA draagt zo bij aan het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de zorg op de gebieden care, cure en preventie. Want om goede en betaalbare zorg te verlenen, moeten alle direct betrokkenen eenvoudig over de relevante informatie kunnen beschikken.

EZDA, voluit: Stichting Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam is vanaf 1 januari 2015 is geïntegreerd met SIGRA.

Wat doet EZDA

EZDA houdt zich bezig met elektronische informatie-uitwisseling: transmuraal, tussen zorgverleners onderling én met de patiënt of cliënt. EZDA zorgt ervoor dat deze elektronische informatie-uitwisseling mogelijk is en dat deze zich verder ontwikkelt.

Zo draagt EZDA bij aan het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van de zorg op de gebieden care, cure en preventie. Om goede en betaalbare zorg te verlenen, moeten alle direct betrokkenen eenvoudig over de relevante informatie kunnen beschikken.

Hoe werkt EZDA

EZDA vervult verschillende rollen:

Platformfunctie (vanaf 1 januari 2015 vanuit SIGRA):

  • het bevorderen en bewaken van het gebruik van standaarden;
  • het bundelen en beschikbaar maken van kennis en ervaring;
  • het bevorderen van een veilige informatie-uitwisseling.

Regisseur van de Amsterdamse ZorgICT agenda (vanaf 1 januari 2015 vanuit SIGRA)::

  • het (gezamenlijk) verkennen van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het verbeteren van de zorg met ICT;
  • het gezamenlijk bepalen van de speerpunten en prioriteiten.

Realisator van de Amsterdamse ZorgICT agenda (vanaf 1 januari 2015 vanuit SIGRA)::

  • het voorbereiden en coördineren van projecten;
  • het coördineren van implementatietrajecten.

Exploitant van gerealiseerde ZorgICT diensten (diensten blijven geëxploiteerd worden vanuit EZDA)::

  • het contracteren van (ICT)communicatiediensten;
  • het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening in overleg met de gebruikers en de leveranciers.

EZDA werkt in eerste instantie regionaal, maar werkt ook nauw samen met soortgelijke regionale en landelijke organisaties.