ZorgICT Diensten

ZorgICT Amsterdam EZDA is exploitant van diverse ZorgICT Diensten in Amsterdam. Zij contracteert communicatiediensten bewaakt en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening in overleg met de gebruikers en de leveranciers. Zij heeft onder andere contracten gesloten met E.Novation, Vancis, Linkassist, Vodafone, Visions Connected, en Eurofiber.
Berichtendienst (ZorgMail)
  • Een beveiligde Berichtendienst waarop Amsterdamse zorgverleners  opname- en ontslagberichten, specialistenbrieven, paramedische verslagen, waarneemberichten e.d. uitwisselen.   Lees meer……….
MANza
AmZX
  • Een voorziening die netwerken van zorgpartijen, dienstenleveranciers en andere regionale zorgnetwerken, onderling veilig koppelt.  Lees meer…….
Videoconferencing
  • Het met elkaar op verschillende locaties vergaderen via audiovisuele uitwisseling   Lees meer ..
 
XDS
  • Het ondersteunen van de uitwisseling van medische  beelden en documenten.  Lees meer……..
POINT
  • een eOverdrachts-applicatie die transfers ondersteunt van patiënten uit ziekenhuizen naar revalidatie, verpleging & verzorging en thuiszorg.   Lees meer…….
Lab4Apo