Integratie SIGRA/EZDA: Leden SIGRA stemmen ‘ja’

november 29, 2014 in Nieuws

ledenconferentie SIGRA Tijdens de drukbezochte ledenconferentie op 19 november stemden de leden van SIGRA unaniem in met de integratie van SIGRA en EZDA. De integratie wordt gezien als een enorme kans om de samenwerking rond digitale informatieuitwisseling en eHealth in de regionale gezondheidszorg te versterken. Door het samenvoegen van de ondersteunende bureaus wordt ook een belangrijke efficiencyslag gemaakt. Als in december het bestuur van EZDA ook akkoord gaat, is de samenvoeging van EZDA en SIGRA per 1 januari 2015 een feit.

Samenwerking in 3 pijlers
Nieuw is een verdeling van de SIGRA-activiteiten en contributies in een basisdeel en programma’s. Meer hierover….

Beveiligd mailverkeer voor tandarts

oktober 8, 2014 in Berichtendienst, Nieuws

veilig mailen tandarts ZorgMail

Secure e-mail van ZorgMail is een oplossing voor veilig mailen. Alle tandartspraktijken in Amsterdam worden momenteel door ons benaderd om ze te wijzen op deze mogelijkheid. Landelijk wordt Secure e-mail al door 50 tandartspraktijken gebruikt.

Beveiligd communiceren

Wanneer een tandarts communiceert over patiënten met collega-zorgverleners, is het met het oog op de privacy van de patiënt niet verantwoord gebruik te maken van gewone e-mail. Daarnaast stellen veel verzekeraars het verplicht beveiligd digitaal te communiceren. De inzet van Secure e-mail is een oplossing Lees de rest van dit item →

Integratie SIGRA en EZDA

september 18, 2014 in Algemeen, Nieuws

integratie sigra en ezda Het SIGRA- en het EZDA-bestuur hebben het besluit genomen om de EZDA-activiteiten te integreren in SIGRA.

In een onderzoek onder de SIGRA- en EZDA-leden blijkt dat het merendeel dit een vanzelfsprekendheid vindt. De integratie is een grote kans om nog meer domein en sector overstijgend te werken, waarin digitale gegevensuitwisseling, innovatie en e-Health een cruciale rol hebben. Het streven is dat deze per 1 januari 2015 gereed is, na positieve besluitvorming van de Algemene Leden Vergadering van de vereniging SIGRA en Participantenraad van EZDA.

SIGRA EZDA samen gaat werken aan optimale samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en tussen zorgaanbieders en hun stakeholders, met als doel de best mogelijke zorg en behandeling in gezondheidszorg en welzijn voor burgers, patiënten en cliënten in Groot Amsterdam.

Integratie sigra en ezda

Meer informatie over Sigra