POINT: Verpleegkundige Overdracht

Sinds 2010 werken zorgorganisaties in de regio Groot Amsterdam samen om patiëntentransfers van ziekenhuizen naar de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) te verbeteren. Deze samenwerking wordt digitaal ondersteund door de zorg ICT dienst POINT, die EZDA namens meer dan 25 afnemers inkoopt en exploiteert. POINT ondersteunt het werkproces waarin patiënten vanuit ziekenhuizen worden overgedragen naar de Zorgaanbieders (AWBZ en WMO), en andersom. POINT ZorgICT dienst eOverdracht patienttransfer digitaal
Waarom POINT?
Door het gebruik van POINT verbetert het transferproces van de patiënt in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Ten eerste is de informatie over de patiënttransfer altijd en op elke plaats voor elke (geautoriseerde) medewerker beschikbaar. Daarnaast worden de ketenprestaties voortdurend gemonitord, waardoor verbeteringen tijdig doorgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk kunnen de transfers beter gepland worden, is een snellere uitstroom vanuit het ziekenhuis mogelijk, en is de VVT beter voorbereid met deze altijd complete en actuele informatie .
Implementatie
Veel partijen in de regio Groot Amsterdam maken gebruik van POINT. In het samenwerkingsplatform “Transferoverleg ziekenhuizen | VVT Amsterdam” wordt onder andere gewerkt aan het vastleggen van een gestandaardiseerd Transferproces. Het eenduidig gebruik van POINT is hier een onderdeel van. Zodra dit gerealiseerd is en de beheerorganisatie is ingericht, spreken we van een afgeronde implementatie van POINT.
In het onderstaande projectplan leest u hier meer over. Contactpersoon EZDA: Floor Barewijk.
Beheer
EZDA is verantwoordelijk voor het beheer over POINT. Daaronder vallen zaken zoals:

  • Het maken van afspraken met de leverancier over ondersteuning van de Leverancier en monitoring op het nakomen van deze afspraken.
  • Inbrengen van generieke productwensen met betrekking tot het gebruik van ICT standaarden, Privacy en Informatiebeveiliging.
  • Aansluiten van nieuwe instellingen en trainen van functioneel beheerders in de instellingen.
  • Het organiseren van een functioneel beheerdersoverleg (ca. 8x per jaar) waarin de functioneel beheerders van de instellingen:

»       met elkaar van gedachten wisselen over het gebruik van POINT,
»       verbetervoorstellen doen,
»       of verbetervoorstellen uit andere regio’s bespreken.

  • Productwensen van de regio Amsterdam inbrengen bij de leverancier.
  • De functionele beheerders van de instellingen  “tekst en uitleg geven” over nieuwe functionaliteiten in POINT en begeleiden bij het in gebruik nemen van nieuwe versies van POINT.
Aangesloten partijen:

AMC
BovenIJ
OLVG
VUmc
Ziekenhuis Amstelland
Slotervaart ziekenhuis
Amsta
Cordaan
Evean Zorg Amsterdam
Amstelring
ZGAO
Amstelland thuiszorg
Leven en Zorg
en een tiental kleinere thuiszorgorganisaties.