POINT: Verpleegkundige Overdracht

Sinds 2010 werken zorgorganisaties in de regio Groot Amsterdam samen om patiëntentransfers van ziekenhuizen naar de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) te verbeteren. Deze samenwerking wordt digitaal ondersteund door de zorg ICT dienst POINT, die EZDA namens meer dan 40 afnemers inkoopt en exploiteert. POINT ondersteunt het werkproces waarin patiënten vanuit ziekenhuizen worden overgedragen naar de Zorgaanbieders en andersom. POINT ZorgICT dienst eOverdracht patienttransfer digitaal
Contactpersoon EZDA: Floor Barewijk.
Waarom POINT?
Door het gebruik van POINT verbetert het transferproces van de patiënt in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Ten eerste is de informatie over de patiënttransfer altijd en op elke plaats voor elke (geautoriseerde) medewerker beschikbaar. Daarnaast worden de ketenprestaties voortdurend gemonitord, waardoor verbeteringen tijdig doorgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk kunnen de transfers beter gepland worden, is een snellere uitstroom vanuit het ziekenhuis mogelijk, en is de VVT beter voorbereid met deze altijd complete en actuele informatie .
Functionaliteiten

 • workflow van ziekenhuis naar VVT
 • workflow van VVT naar ziekenhuis
 • eOverdracht
 • registratie en inzage beschikbare capaciteit van intramurale plekken
 • managementinformatie
 • patiënten brief
 • en meer…

Regio-beheer
EZDA is verantwoordelijk voor het regio-beheer over POINT. Daaronder vallen zaken zoals:

 • Het maken van afspraken met de leverancier over ondersteuning en monitoring op het nakomen van deze afspraken.
 • Inbrengen van generieke productwensen met betrekking tot het gebruik van ICT standaarden, Privacy en Informatiebeveiliging.
 • Aansluiten van nieuwe instellingen en trainen van functioneel beheerders in de instellingen.
 • Het organiseren van een functioneel beheerdersoverleg (ca. 4x per jaar) waarin de functioneel beheerders van de instellingen:
  • met elkaar van gedachten wisselen over het gebruik van POINT,
  • verbetervoorstellen doen of verbetervoorstellen uit andere regio’s bespreken,
  • nieuwe versies testen
 • Productwensen van de regio Amsterdam inbrengen bij de leverancier.
 • De functionele beheerders van de instellingen  “tekst en uitleg geven” over nieuwe functionaliteiten in POINT en begeleiden bij het in gebruik nemen van nieuwe versies van POINT.

Nieuwe ontwikkelingen
We zijn doorlopend bezig met het onderzoeken van nieuwe wensen en toepassingen:

 • Extern toegankelijk maken van de capaciteits-informatie
 • Een mobiele variant van POINT. Handig voor onderweg in de wijk.
 • Promoten van de workflow VVT naar ziekenhuis
 • Een nieuwe workflow VVT naar VVT
 • Regio-brede rapportages
 • etc.
Aangesloten partijen:
AMC
BovenIJ
OLVG
VUmc
Ziekenhuis Amstelland
Slotervaart ziekenhuis
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
Amsta
Cordaan
Evean
Amstelring
ZGAO
Buurtzorg
Parnassus – Avicen
Madeliefje
Brentano
PaDam
Particura
…. en tal van andere thuiszorgorganisaties.