Lab4Apo

De labuitslag niet alleen naar de huisarts, maar ook naar de apotheek

Apothekers hebben de taak om de geneesmiddeldoseringen te bewaken. Bijvoorbeeld bij patiënten met nierproblemen of problemen met de bloedstolling is dat erg belangrijk. Ze ontvangen echter niet automatisch de labuitslagen van deze patiënten.

Met Lab4Apo, een op ZorgMail gebaseerde webapplicatie, krijgt de apotheker alvast in beperkte mate inzage in verzonden laboratoriumberichten. Zij ontvangt 6 waarden die zijn vastgesteld door de koepelorganisaties; Kreatinine, Kalium, Natrium, PT-INR, Farmacogenetische parameters en spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte. Zij kan op basis hiervan een advies uitbrengen over een eventueel gewenste aanpassing van de dosering

Abonnement Lab4Apo
Apothekers kunnen deze dienst als onderdeel van een bestaand ZorgMail-abonnement (RING Amsterdam) afnemen.

Kosten:
– eenmalige installatiekosten € 99,-
– jaarlijks abonnement € 99,- (prijzen excl. 21% BTW en geldig tm 31-12-2018)

Aanmelden 

Op de aanmeldwizard staan andere prijzen genoemd dan wij hanteren. De prijzen zoals hierboven vermeld zijn de juiste. Tevens wordt er niet automatisch geïncasseerd door ons, maar sturen wij een papieren factuur.

Contactpersoon EZDA: Bas van den Haak