ZorgICT diensten Amsterdam

Veilig mailen met patiënten

Er is veel vraag naar de mogelijkheid om beveiligd te mailen met patiënten. Sinds kort is dit mogelijk. Wanneer de gebruiker van ZorgMail een e-mail correspondentie opstart vanuit de Secure e-mail module en de patiënt antwoord op deze mail, blijft de correspondentie binnen de beveiligde omgeving en hoeft gevoelige informatie niet meer via het openbare web uitgewisseld te worden.

 

Hoe werkt dit?

Als de persoon of organisatie waar u privacy gevoelige informatie naar wilt versturen niet is aangesloten op ZorgMail, wordt het e-mailbericht via de beveiligde ZorgMail Viewer (premium) beschikbaar gesteld waar de ontvanger deze kan lezen en hierop ook veilig kan antwoorden. De ontvanger ontvangt per e-mail een notificatie van het bericht dat klaar staat op de ZorgMail Viewer, en een toegangscode wanneer het bericht wordt geopend. Als een mobiel nummer bekend is, wordt de toegangscode per SMS verzonden in plaats van per e-mail.

  Dat wil ik graag!

  • Check of uw Secure e-mail module is geactiveerd binnen uw bestaande abonnement. Wanneer dit niet het geval, kunt u dit telefonisch aanvragen bij de Servicedesk via t. 010-288 1664. Zij sturen dan een activatiecode. Vraag tevens naar activatie van ‘Premium’.
  • Installeer de plug-in Veilig Verzenden knop. Dan controleert het programma bij het verzenden of de ontvanger al is aangesloten op de beveiligde omgeving van ZorgMail en wanneer dit niet het geval is, krijgt u de mogelijkheid om het toch veilig aan te bieden. Meer informatie in onze handleiding Secure e-mail.
  • De volledige uitleg voor de ontvanger vindt u in de beschikbare ZorgMail documentatie.