Storingen en onderhoud

Berichtendienst (ZorgMail)

Berichtendienst ZorgMail storing RING Amsterdam

Tijdens onderhoud kunnen bestaande sessies met Mcenter onderbroken worden.

Het ZorgMail computercentrum is volledig dubbel uitgevoerd. Het tweede (back-up) systeem is ondergebracht in een apart uitwijkcentrum. De onderlinge glasvezelkoppeling tussen de mailsystemen zorgt voor continue synchronisatie, zodat in geval van storingen de dienst zonder hapering kan worden voortgezet.

Mochten er storingen bekend zijn waar u last van kunt hebben, vindt u die hier terug.

Momenteel zijn er geen storingen.    Donderdag 20 november 2017 rond 16.00 uur was er kort een onderbreking.


 

Tijdens het onderhoud van 2 december (referentie RfC 79321) is het mogelijk dat de verbinding met adressen eindigend op “mail.zorgmail.nl” kort verbroken is. Het SSL 3.0 protocol is uitgeschakeld. Het zou kunnen voorkomen dat het nodig is dat u uw webbrowser updatet. We raden u daarom aan te controleren of uw webbrowser TLS 1.0, 1.1 of 1.2 ondersteunt en deze zo nodig te updaten.

Het TLS protocol wordt ondersteund door de volgende browsers: Chrome v20+, IE v8+, Opera v10+, en Safari v5+. Ook Firefox ondersteunt TLS en zal vanaf versie 34 (releasedatum 25 november 2014) geen SSL. 3.0 meer ondersteunen.

E-mail: customersupport@enovation.nl
Telefoon: 010 – 288 1664

Dinsdag 2 december (06.00 – 08.00 uur) is er onderhoud uitgevoerd aan ZorgMail.

Impact: Tijdens de onderhoudsperiode werden een aantal processen herstart. Hierdoor is het mogelijk dat bestaande sessies (bijv. M.Center) werden verbroken.
Doel: Er is een opt-out beschikbaar voor laboratoria die niet willen dat hun berichten op inhoud (BSN) worden doorgestuurd. De opt-out geldt niet voor Interconnect: er wordt dan expliciet voor doorsturen op inhoud gekozen door te adresseren aan gateway.doorsturen@lms.lifeline.nl. Op dit moment is Lab4Apo de enige toepassing van doorsturen op inhoud.

Zaterdag 11 oktober (10.00 – 13.00 uur) is er extra onderhoud uitgevoerd aan ZorgMail.

Impact: De dienst ZorgMail was tussen 10.15 en 11.45  onbeschikbaar.
Doel: Als gevolg van technisch onderhoud aan de kern van het systeem toont M.Center tijdelijk het domein ‘@lms.lifeline.nl’ achter de klantnummers. Deze toevoeging bevat geen extra informatie (is voor alle klantnummers gelijk) en zal in een van de volgende updates weer worden weggelaten om de ruimte op het scherm te besparen.

Woensdag 1 oktober (7.30 – 8.00 uur) is er extra onderhoud uitgevoerd aan ZorgMail (webmail).

Impact: Tijdens de onderhoudsperiode zijn een aantal processen herstart, waardoor ZorgMail webmail kort onbeschikbaar was.
Doel: In ZorgMail webmail linkt het ENOVATION logo direct naar ‘Mijn account’ voor het instellen van: een nieuw wachtwoord, de bericht notificatie, een adresboekfilter (deelboek) of de doorstuurfunctie (vakantiefunctie). Storing EZDA ENovation Zorgmail Berichtendienst RING Amsterdam