Veilig verhuizen

Ongeveer 16 procent van de inwoners in Nederland verhuist jaarlijks, en dat brengt vaak een verandering van huisarts met zich mee. Er zijn praktijken in Amsterdam waar elk jaar een derde deel van het patiëntenbestand muteert. Patiëntendossiers worden nu nog handmatig in het systeem van de nieuwe huisarts gezet. Elektronische overdracht zou enorm veel werk schelen.

Overdracht van patiëntendossiers via USB-sticks, DVD’s, dropbox, gewone e-mail, Gmail, Hotmail, etc etc. is niet veilig. En verhuizen via de patiënt is niet toegestaan! Stichting ION biedt een oplossing en heeft het voortouw genomen en contact gezocht met NedHIS – de koepel van HIS-gebruikersverenigingen –, LHV, NHG en Nictiz om het overdrachtprobleem uit de wereld te helpen. De gegevens in de ION database en het principe van in- en uitschrijven zijn een prima startpunt om een elektronische overdracht te faciliteren.

In het begin waren het vooral MicroHIS-, MIRA- en OmniHis-gebruikers, maar ondertussen zijn er ook steeds meer Promedico ASP-gebruikers die elektronisch overdragen. In maart start de uitrol van een nieuwe release van Medicom, waarin ook het standaard-MEDOVD-bericht is ingebouwd. Vanaf dat moment kunnen Medicom-ers ook dossiers uitwisselen met andere HIS-gebruikers.  In alle andere HISsen is dit verhuisbericht al eerder ingebouwd en worden er geregeld – op basis van onderlinge testen – aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit van de overdracht te verbeteren.

Hieronder een aantal links waarmee u terecht komt op de site van Stichting ION:

Veelgestelde vragen

Instructiefilms op YouTube 

Handleidingen div. HIS